Oscar II - avtal

[ Startsida ] [ Sponsorer ] [ Bildarkiv ] [ Info ]

M/S Oscar II - legal & disclaimer.


This site, the information on this site and services associated with this site comes with no warranty, and are used at your own risk.
Further information only available in Swedish.

Denna webplats, informationen på webplatsen och tjänster förknippade med webplatsen och dess information levereras helt uta garanti och används på egen risk.
Webplatsen använder sk "cookies" för att identifiera besökaren.
Allt material skydas av upphovsrättslagen.
Eventuella varumärken som omnämns ägs av respektive varumärkes ägare.

Materialet på denna webplats för ej kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt tillstånd.

Du får gärna länka till webplatsen, kodexempel:
<a href="http://sub.compartment.se>M/S Oscar II</a>

Licensiering

Särskilda villkor gäller vid licensiering, tex köp av rättighet att konstruera en fullskalig byggsats av ubåten M/S Oscar II.
Aktuella avtalsvillkor fär du från oss i samband med köp av licens.

All annan icke tillåten kopiering av ritningar, konstruktioner och liknande är förbjuden enligt Svensk och internationell lag.

© Vindö Ubåtsvarv 2006 - 2008 | Fri, 25 May 18 09:14:41 +0200 | sitemap | länkar | legal information & disclaimer | Sub.Compartment is kindly hosted by Compartment®